e-Fiskalizacija 2022 ! FP-700MX
Fiskalni štampači

Opis

e-Fiskalizacija 2022 !FP-700 MX  LPFR + printerBezbednosni element ugrađen u printer.Komunikacija sa SUF: LAN (RJ45), WIFI ili GPRS 4GTermo rolna 80/58 mm     
Dokumenti

DatumProizvodFile
2022-01-25 e-Fiskalizacija 2022 ! FP-700MX Prospekt_FP-700.pdf
2022-01-25 e-Fiskalizacija 2022 ! BlueCash-50 Android,e-Fiskalizacija 2022 ! DP-25MX,e-Fiskalizacija 2022 ! DP150 MX,e-Fiskalizacija 2022 ! FP-700MX,e-Fiskalizacija 2022 ! WP50 MX Trolist-eFISKALIZACIJA.pdf
2022-07-07 e-Fiskalizacija 2022 ! BlueCash-50 Android,e-Fiskalizacija 2022 ! DP-25MX,e-Fiskalizacija 2022 ! DP150 MX,e-Fiskalizacija 2022 ! FP-700MX,e-Fiskalizacija 2022 ! WP50 MX,E-FISKALIZACIJA 2022 ! WP-500 MX,EP-700 garantni list a4 (efu).pdf
2022-04-08 e-Fiskalizacija 2022 ! DP-25MX,e-Fiskalizacija 2022 ! DP150 MX,e-Fiskalizacija 2022 ! FP-700MX,e-Fiskalizacija 2022 ! WP50 MX http kreator uputstvo.zip
2022-04-19 e-Fiskalizacija 2022 ! DP-25MX,e-Fiskalizacija 2022 ! DP150 MX,e-Fiskalizacija 2022 ! FP-700MX,e-Fiskalizacija 2022 ! WP50 MX int raster-uputstvo za programere.pdf
2022-03-23 e-Fiskalizacija 2022 ! FP-700MX korisničko uputstvo fp-700mx.pdf

Software

NazivVerzijaOS
ECR Tool MAX 27-05-22 Windows