16/10/2016

Novi model ZEBEX 2D barkod skenera !

Novi model 2D skenera sa najnovijom tehnologijom čitanja 2D i 1D barkodova.