28/11/2014

Daljinsko očitavanje kasa - web servis AirECR !

INT RASTER AirECR je web servis koji omogućava korisniku daljinsku komunikaciju sa svojim fiskalnim kasama, koristeći javnu internet mrežu. Funkcije AirECR servisa: - izveštaji o prodatim artiklima - dnevni i periodični izveštaji - unos artikala u kasu - pregled elektronske kontrolne rolne - pretraga pojedinačnih prodatih artikala - prijem izveštaja na mail